Sote-uudistuksessa asiakkaan hoivan ja turvan tulee lisääntyä, sote-ammattilaisten voida hyvin, ja turhaa hallintoa ja lisäkuluja välttää, joten tarvitaan monenlaista osaamista.

Sari keltaisessa farkkutakissa

Oman osaamiseni kulmakiviä ovat teknistieteellinen DI-koulutus ja laaja johtamiskokemus sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Minulla on kokemusta terveydenhuollon palvelutuotannon, sairaaloiden lääkintälaitetekniikan ja tietojärjestelmien, tarvikkeiden tukkukaupan ja näytteenottopalvelujen, myynnin ja konseptoinnin sekä terveydenhuollon toimintaprosessien kehittämisestä. Olen johtanut tietojärjestelmien toimitus- ja yhtenäistämisprojekteja, toimintaohjeiden ja kirjauskäytäntöjen harmonisointeja, logistiikan sujuvoittamista sekä tietoturvaprojekteja.

Uudistamisessa yleensä eteen tulevista tekemisistä osaan mm toimintojen ja toimipisteiden perustamisen, toimintojen haltuunoton, pystytykset ja siirrot, palvelutuotannon laatujärjestelmät sekä tavara- ja palveluhankinnat ja näihin liittyvät sopimukset.

Varmistaaksemme Sote-uudistuksen myötä sekä asiakkaiden että työntekijöiden hyvinvoinnin, tarvitsemme päättäville paikoille johtamis- ja teknistieteellistä osaamista terveydenhuollon ja sosiaalipuolen lisäksi.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Ylhäällä