Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja hoito moniammatillisen tiimin toimesta

Hoito- ja avunsaamisen myönteisyys on iso osa toipumisprosessia tai sosiaalisen hyvinvoinnin edistymistä. Kun ihminen kohdataan aidosti ja kokonaisvaltaisesti SOTE-ammattilaisen toimesta, hän suhtautuu myönteisesti saamaansa hoitoon tai apuun. Tämä auttaa häntä luottamaan järjestelmään ja siihen, että hänestä eturintamassa vastuussa oleva ammattilainen hakee omasta moniammatillisesta ryhmästään kaiken tarvittavan tuen ja osaamisen ihmisen tilannetta auttaakseen. Kun onnistuneita kohtaamisia on riittävästi, syntyy ja vahvistuu asiakkaiden luottamus hyvinvointialueen toimintaan.

Ylhäällä