Palvelusetelin laaja käyttö täydentämään Vantaa-Keravan hyvinvointialueen omaa palvelutarjoamaa

Hyvinvointialueen omassa toiminnassa on pullonkauloja ja niitä tulee aina olemaan. Hyvinvointialueen aluevaltuuston on rohkeasti ja ketterästi pystyttävä tekemään päätöksiä palveluiden saatavuuden varmistamiseksi palveluseteleiden käytöstä. Yksityistä hammashoitoa on esimerkiksi saataville palveluseteleille, kun toimeen tartutaan. Se, mikä pääkaupunkiseudun tietojärjestelmän uudistuksen tuotannollisessa tehossa menetettiin, on voitava korvata palveluseteleiden laajalla käytöllä ja tietojärjestelmän toimintatehokkuuden parannuksilla.

Hoitamaton suu on myös kontraindikaatio monille hoitotoimenpiteille. Koronan aikana olisi hyvä laittaa terveiden aikuisten suut kuntoon, jotta kerääntyvän hoitovelan purku ei jää kiinni asiakkaan suun tilanteesta. Muun terveydenhuollon käyttämätön toimenpideaika käy meille veronmaksajille tosi kalliiksi, jos se huomataan liian myöhään ja tapahtuu suun huonon terveydentilan vuoksi.

Olen myös saanut monta yhteydenottoa Vantaan suun terveydenhuollon saatavuusongelmaa koskien. Näissä yhteydenotoissa päivystystoimintaa ja oikomishoitoa kehutaan, mutta Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen perustehtävän hoitoa kritisoidaan. Olen kriittisestä palautteesta samaa mieltä sen osalta, että vantaalaisella aikuisväestöllä pitäisi olla mahdollisuus kiireettömään hammashuoltoon ja -hoitoon.
Esitän ratkaisuksi palveluseteliä.

Palveluseteliä on pidetty jäykkänä ja monimutkaisena. Korona-aika on kuitenkin osoittanut sen, että myös terveydenhuolto pystyy nopeisiin peliliikkeisiin pakon edessä. Miksi Vantaan hoitamattomat suut eivät tuo samaa kiireentuntua? Yksityiset hammashuollon palveluntuottajatkin ovat toivottaneet palveluseteliasiakkaat tervetulleiksi. Koska Helsingissä ollaan uudistamassa suunhoidon kokonaishoidon palveluseteliä, meidän on viisasta seurata Vantaalla sekä uudistumisen sisältöä että kokemuksia siitä.

Jo pidemmän aikaa suun terveydenhuollon hoitotakuutilastot ovat paukkuneet Vantaalla tapissa. Mistä se kertoo? Herää epäilys, että onko tilanteeseen oikeasti haluttu löytää ratkaisua. Järjestelmä on jo käytössä Espoon ja Helsingin hammashuollossa. Koska palveluseteli toimii muissa isoissa kaupungeissa, onnistuu tämä Vantaallakin, jos poliittista ja operatiivista tahtoa löytyy.

Ylhäällä