Hoitoon pääsyä on sujuvoitettava!

Nopea ja oikeaan osuva hoidontarpeen tai sosiaalityön arviointi vähentää sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää, sillä voimavaroja ei mene kansalaisilta tai ammattilaisilta hukkaan siinä, että mikä hoito- tai toimintalinja kullekin asiakkaalle jo kontaktin ensihetkillä valitaan. Niukkojen resurssien palveluissa oikeaan osuva ja oikea-aikaisesti valittu asiakkaan palvelupolku vähentää kokonaispalvelun tarvetta. Tämän pitää toimia hyvinvointialueella asiakkaan valitsemasta tai hänet ”sisäänheittävästä” palvelukanavasta riippumatta.

Ylhäällä