Terapiatakuun toteutus Vantaa-Keravan hyvinvointialueella

Terapiatakuun tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa mielenterveyspalveluihin pääsyä. Eduskuntaan vuoden 2019 lokakuussa lähetetty lakialoite terapiatakuusta tulisi saattaa voimaan Vantaa-Keravan hyvinvointialueella jo ennen kuin varsinainen laki tulee voimaan. Ehdotettu lakimuutos sisältää sen, että perusterveydenhuollossa taataan kaikille nopea pääsy mielenterveyden hoidon piiriin heti ensimmäisen terveydenhuollon ammattilaisen tapaamisen jälkeen.

Ylhäällä