Työllistymisen kuntakokeilusta kaikki irti!

Vuoden 2021 alussa tulee merkittävä muutos työvoimapolitiikkaan. TE-toimistoilta siirtyy useassa kunnassa ja kaupungissa työvoimapoliittiset toimet kuntien tai kaupungin hoidettavaksi. Tällä kokeilulla haetaan tehokkaampia ja paikallisen ympäristön paremmin huomioon ottavia toimita työllistymiseen. Lakiesityksen mukaan kuntakokeilun tavoitteena on edistää työllisyyttä työnhakijoiden palvelua parantamalla. Kokeilussa uskotaan, että palvelujen asiakaslähtöisyys vahvistuu, kun työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan yhteen työnhakijan työllistymisen tueksi nykyistä paremmin. 

Vantaa on muuttovoittajakunta. Kasvukaupungissa työllistämistoimien kokeilusta tulee ottaa kaikki irti. Vantaata taloudellisesti kurittavan koronaepidemian aikana se on erityisen tärkeää. Lisäksi työllistämistoimet tulee sovittaa nimenomaan Vantaata koskeviin haasteisiin. Näitä ovat matkustajaliikenteen hiljeneminen lentoaseman ekosysteemissä, varastotyön, vienti- ja tuontihuolinnan mahdollinen töiden vähentyminen ulkomaankaupan vähenemisen myötä ja Vantaata sitkeästi vaivaava nuorisotyöttömyys.

Vantaalle muuttaneiden ja maahanmuuttajien työllistyminen on myös tärkeää Vantaan verotulojen kertymisen näkökulmasta. Jokaiselle Vantaalle tulevalle tulisi tehdä heidän omaan osaamisprofiiliin ja elämäntilanteeseensa sopiva, yhdessä sovittu ja henkilökohtainen suunnitelma. Erityisesti maahanmuuttajille ”One size fits all” on turhauttava lähtökohta integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, johon vaikean kielen, vähäviestinnällisen kulttuurin sekä vieraita kyräilevän kehonkielen vuoksi on muutenkin hankala päästä sisälle. 

Yksilöä on osallistettava ja häntä on kuultava tulevaisuudessa paremmin häntä itseään koskevassa suunnitelmassa. Näin saamme myös enemmän ideoita ja näkemyksiä työvoimapoliittiseen työhön.

Ylhäällä