Hyvä lähijohtaminen moniammatillisen tiimin tueksi!

Hyvä, oikeudenmukainen ja arvostava lähijohtaminen lisää työyhteisön tuottavuutta ja me henkeä. Lähijohtamisen pitää tukea kaikkia moniammatillisen työryhmän rooleja ja tasata työkuormaa sekä oman tiimin, että kaikkien tiimien välillä, jotta hallinnan tunnetta voidaan kokea vaativassa asiantuntijatyössä. Tulevalta Vantaa-Keravan hyvinvointialueelta ei asiakkaita puutu. Molempien osapuolien hyvät toimintamallit tulee tunnistaa ja ottaa parhaat käytänteet molemmista käyttöön, jotta ammattilaisten palkkaaminen Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle on jatkossakin mahdollista.

Ylhäällä