Mistä aluevaaleissa on kyse?

Suomen Eduskunta hyväksyi Valtioneuvoston esityksen SOTE-uudistuksesta 23.6.2021. Tässä uudistuksessa Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien harteilta 21 hyvinvointialueelle. Myös rahoitus muuttuu kuntapohjaisesta rahoituksesta valtiopohjaiseksi rahoitukseksi. Vantaalla me muodostamme Keravan kanssa yhdessä Vantaa-Kerava hyvinvointialueen.

Hyvinvointialueille valitaan vaaleilla valtuusto, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä valtaa. Käytännössä siis aluevaltuuston valtuutetut päättävät meitä kaikkia vantaalaisia ja keravalaisia koskevista sosiaalipuolen, terveydenhuollon, opiskelijahuollon ja pelastustoimen asioista. Aluevaltuusto käyttää valtaa siitä, että miten ja millaisten linjausten sekä ohjauksen siivittäminä hyvinvointialueen virkamiehet ja työntekijät tekevät merkittävää työtään. Sosiaali- ja terveyspolitiikan arvovalinnat heijastuvat siis aluevaltuustoon ja valtuuston päätökset siten ohjaavat käytännön toimijoita.

On erityisen tärkeää, että käytät ääntäsi aluevaaleissa tammikuussa 2022. Se tarkoittaa, että pystyt äänestämällä vaikuttamaan esimerkiksi siihen millainen palveluverkko meillä on hyvinvointialueella, miten ammattilaisia johdetaan, millaista asiakaskokemusta hyvinvointipalveluilta vaaditaan, kuinka erityisryhmät saavat heille tarpeeseensa nähden oikeita palveluja ja miten ennaltaehkäisevä mielenterveystyö järjestetään vain muutamia monista asioista mainitakseni.

Vaikuta äänestämällä Suomen suurimpaan uudistukseen sitten kansanterveyslain vuonna 1972!

Ylhäällä