PALVELUSETELIN LAAJA KÄYTTÖ!

Hyvinvointialueen aluevaltuuston on rohkeasti ja ketterästi pystyttävä tekemään päätöksiä palveluiden saatavuuden varmistamiseksi palveluseteleiden käytöstä.

HOIDONTARPEEN ARVIOINTI!

Hoidontarpeen tai sosiaalityön tarpeen arviointi asiakkaan yhteydenotosta viimeistään seuraavana päivänä palvelukanavasta riippumatta

KOKONAISVALTAINEN KOHTAAMINEN!

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja hoito moniammatillisen tiimin toimesta. Hoito- ja avunsaamisen myönteisyys on iso osa toipumisprosessia tai sosiaalisen hyvinvoinnin edistymistä

TERAPIATAKUUN TOTEUTUS!

Terapiatakuun tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa mielenterveyspalveluihin pääsyä. Eduskuntaan vuoden 2019 lokakuussa lähetetty lakialoite terapiatakuusta tulisi saattaa voimaan Vantaa-Keravan hyvinvointialueella jo ennen kuin varsinainen laki tulee voimaan.

HYVÄ LÄHIJOHTAMINEN

Hyvä, oikeudenmukainen ja arvostava lähijohtaminen lisää työyhteisön tuottavuutta ja me henkeä. Lähijohtamisen pitää tukea kaikkia moniammatillisen työryhmän rooleja.

Ylhäällä